หลักสูตร วิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jun 29, 2018, 2:05 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 7 เมษายน 2560Comments