หลักสูตร วิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:50 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2561

Comments