หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Aug 30, 2016, 2:28 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 24 สิงหาคม 2559

Comments