หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Aug 30, 2016, 2:17 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 23 สิงหาคม 2559


Comments