หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 3/2557

posted Jun 2, 2014, 6:49 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:02 AM ]
ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  30 พฤษภาคม 2557