หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 2/2557

posted Mar 24, 2014, 6:47 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:03 AM ]

ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  14 มีนาคม 2557