หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 1/2557

posted Feb 27, 2014, 10:17 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:04 AM ]
ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2557