หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ปและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 3, 2015, 2:39 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ปและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558Comments