หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 4, 2015, 10:42 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด  วันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2558

Comments