หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Apr 21, 2015, 10:20 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 1:57 AM ]
ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องอบรม บริษัท มิตซุ เมโทร จำกัด  วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558