หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 7:44 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2558

Comments