หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 5, 2015, 12:42 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  วันที่ 15 16  กันยายน 2558Comments