หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 2, 2015, 11:40 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Nov 2, 2015, 11:46 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
Comments