หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ปและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 3, 2015, 2:13 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ปและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558


Comments