หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 2, 2015, 10:29 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Nov 2, 2015, 10:48 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด  วันที่ 24 เมษายน 2558

Comments