หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Apr 22, 2015, 3:57 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 1:50 AM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 10 เมษายน 2558