หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Apr 22, 2015, 3:45 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 3:03 AM ]
ภาพบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด  วันที่ 8 เมษายน 2558