หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการประมวลผลคำ บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 5, 2015, 12:58 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 22 – 23  กันยายน 2558

Comments