หลักสูตรการบริหารจัดการระดับต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Jun 20, 2016, 2:26 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 17 มิถุนายน 2559Comments