หลักสูตรการบริหารจัดการระดับต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Jun 8, 2016, 9:38 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 24  พฤษภาคม 2559

Comments