หลักสูตรพนักงานขาย

posted Aug 1, 2013, 2:41 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Feb 27, 2014, 10:48 PM ]
ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรพนักงานขาย
การเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคทฤษฎี  
การเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคปฎิบัติ  
การเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคปฎิบัติ