การเรียนการสอน


อบรม ความรู้ผลิตภัณฑ์ HILUX REVO บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 1, 2018, 2:01 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2561อบรมหลักสูตร "วิชาการบริการจัดการระดับต้น" บริษัท ในเครือเมโทรฯและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 31, 2018, 8:28 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ ชั้น11 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 3:03 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 22 มิถุนายน 2561
อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:59 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 7 มิถุนายน 2561
หลักสูตร พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:55 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 18 มิถุนายน 2561

หลักสูตร วิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:50 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 4 เมษายน 2561

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:44 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 11 มีนาคม 2561

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:39 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 8 มีนาคม 2561

หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:34 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:26 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 23-24 มกราคม 25611-10 of 114