การเรียนการสอน


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัทเครือเมโทรฯ รุ่นที่ 2/2564

posted Apr 21, 2021, 1:38 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์ วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564


อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2564

posted Apr 20, 2021, 9:31 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์ วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2563

posted Dec 6, 2020, 7:38 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2563

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2563

posted Dec 6, 2020, 7:32 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 2-16 ตุลาคม 2563

อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Sep 29, 2020, 7:48 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Sep 29, 2020, 7:50 PM ]

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 21-30 กันยายน 2563อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 2/2563

posted Sep 29, 2020, 7:37 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17-30 กันยายน 2563


อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิลจำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Sep 29, 2020, 7:22 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Sep 29, 2020, 7:29 PM ]

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 1-16 กันยายน 2563


อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Feb 26, 2020, 10:44 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Mar 8, 2020, 8:59 PM ]

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Feb 26, 2020, 10:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2563


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 2/2562

posted Dec 6, 2019, 12:28 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 25621-10 of 154