การเรียนการสอน


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2562

posted Oct 3, 2019, 10:27 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 18 - 20 กันยายน 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 2/2562

posted Oct 3, 2019, 10:22 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 11 - 13 กันยายน 2562
อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Oct 3, 2019, 10:14 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2562
อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 2/2562

posted Oct 3, 2019, 10:09 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท ในเครือเมโทรฯและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Oct 3, 2019, 10:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ ชั้น11 วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Oct 3, 2019, 9:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jul 4, 2019, 9:14 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562

อบรมหัวข้อ "ข้อกำหนด ISO 14001:2015" บริษัท ในเครือเมโทรฯ รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 10:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายบรรยากาศการการอบรมห้องเรียนโรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิลจำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 22-24 เมษายน 2562

1-10 of 141