การเรียนการสอน


อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Mar 7, 2019, 7:49 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16-29 มกราคม 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ" บริษัท ในเครือเมโทรฯและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Dec 16, 2018, 9:20 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ ชั้น12 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Nov 6, 2018, 8:48 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16-31 ตุลาคม 2561อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 3/2561

posted Nov 6, 2018, 8:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 26 กันยายน -10 ตุลาคม 2561อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2561

posted Oct 3, 2018, 9:40 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 17-28 กันยายน 2561
อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Oct 3, 2018, 9:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 3-17 กันยายน 2561
การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 1:16 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 สิงหาคม 2561

การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 1:03 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 23 สิงหาคม 2561การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 12:57 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2561

อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 2/2561

posted Aug 31, 2018, 12:48 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 20 สิงหาคม 2561


1-10 of 129