การเรียนการสอน


อบรมหัวข้อ "ข้อกำหนด ISO 14001:2015" บริษัท ในเครือเมโทรฯ รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 10:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายบรรยากาศการการอบรมห้องเรียนโรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิลจำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 22-24 เมษายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:28 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 19-21 มีนาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มัคทู ออโต จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:22 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ วันที่ 4 -15 กุมภาพันธ์ 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Mar 7, 2019, 7:49 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16-29 มกราคม 2562


อบรมหลักสูตร "วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ" บริษัท ในเครือเมโทรฯและบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Dec 16, 2018, 9:20 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ ชั้น12 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Nov 6, 2018, 8:48 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16-31 ตุลาคม 2561อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 3/2561

posted Nov 6, 2018, 8:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 26 กันยายน -10 ตุลาคม 2561อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2561

posted Oct 3, 2018, 9:40 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 17-28 กันยายน 2561
1-10 of 134