การเรียนการสอน


หลักสูตร พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Nov 14, 2016, 1:25 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 20 ตุลาคม 2559

หลักสูตร วิชาการบริหารระดับสูง บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 1:21 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559


หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:57 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด วันที่ 3 ตุลาคม 2559
อบรม บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:53 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2559


หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:47 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์   [ updated Nov 14, 2016, 12:47 AM ]

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 23 กันยายน 2559
หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Nov 14, 2016, 12:42 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 21 กันยายน 2559
หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:31 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2559


หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Aug 30, 2016, 2:28 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 24 สิงหาคม 2559

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Aug 30, 2016, 2:17 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 23 สิงหาคม 2559


อบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Aug 30, 2016, 2:07 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศการฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่  11  สิงหาคม 2559


1-10 of 89