ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

สถานที่ตั้ง   เลขที่  288  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัทพ์ : 02-006-0002

E-mail   : admin@mab.ac.th

Website : www.mab.ac.th