การเรียนการสอน

 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 3/2557 ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  30 พฤษภาคม 2557
  Posted Jun 2, 2014, 7:15 PM by Yutthakorn Palalerd
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 2/2557 ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  14 มีนาคม 2557                                                                                                                                         
  Posted Mar 24, 2014, 7:54 AM by Yutthakorn Palalerd
 • หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง รุ่นที่ 1/2557 ถ่ายภาพรวมรุ่นและบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้อง M1101 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2557
  Posted Mar 24, 2014, 7:53 AM by Yutthakorn Palalerd
 • หลักสูตรการบริหารงานระดับต้นและการบริหารระดับสูง ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารงานระดับต้นและการบริหารระดับสูง
  Posted Feb 27, 2014, 10:47 PM by Yutthakorn Palalerd
 • หลักสูตรพนักงานขาย ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรพนักงานขายการเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคทฤษฎี  การเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคปฎิบัติ  การเรียนการสอนหลักสูตรขาย ภาคปฎิบัติ
  Posted Feb 27, 2014, 10:48 PM by Yutthakorn Palalerd
Showing posts 1 - 5 of 7. View more »กิจกรรม

 • ปันเพื่อน้องปั่น เส้นทางปทุมธานี ถึง อยุธยา  19 May 2013
  Posted Aug 25, 2013, 8:33 PM by Yutthakorn Palalerd
 • จัดตั้ง ชมรม life CYCLING 1 March 2013
  Posted Aug 25, 2013, 8:29 PM by Yutthakorn Palalerd
 • ศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พนักงานบริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด สาขาดอนเมือง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554
  Posted Aug 25, 2013, 8:28 PM by Yutthakorn Palalerd
 • อบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษารถยนต์ อบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษารถยนต์ ให้ MONDIAL ASSISTANCE
  Posted Aug 25, 2013, 8:27 PM by Yutthakorn Palalerd
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »


Showing posts 1 - 2 of 2. View more »